Laminovanie

Laminovanie je proces spájania dvoch alebo viacerých materiálov za účelom využitia rôznych vlastností jednotlivých materiálov v jednom výrobku. Podľa potreby môže byť viacnásobné alebo parciálne.

Napríklad ochranné fólie pre zvýšenie odolnosti, ďalšie vrstvy pre zosilnenie materiálu, aplikácie lepiacich vrstiev na nelepiace materiály, doplnenie materiálov o vrstvy so špeciálnymi vlastnosťami, doplnenie vrstiev s optickými vlastnosťami, ...