Montáž

Široký sortiment našej spoločnosti umožňuje kombináciu rôznych produktov. Kompletizácia výrobkov, ich montáž a osadzovanie rôznych dielov uľahčuje následné spracovanie u zákazníka.

Zároveň je možné kompletizovať výrobky dodanými dielmi priamo od zákazníka. Takéto riešenia šetria čas montáže a zvyšujú celkovú efektivitu výroby.

Napr. fóliová klávesnica na hliníkovom paneli s osadenými skrutkami, ochranným sklíčkom displeja a tesnením sa u zákazníka pripevní 6 maticami, čo je neporovnateľné voči montáži samostatných dielov.