Fóliové klávesnice

Používajú sa ako spínacie prvky pre širokú škálu produktov elektrotechnického priemyslu:

  • meracie, monitorivacie a regulačné zariadenia,
  • telekomunikačné zariadenia,
  • zabezpečovacie systémy,
  • ovládacie a kontrolné jednotky,
  • zosilňovače, záložné zdroje a pod.

Môžu byť dodávané už montované v kombinácii s plastovými alebo kovovými krabičkami, krytom displeja (sklo, plexisklo, polykarbonát a i.), rôznymi druhmi tesnenia a tienenia prispôsobenými podľa požiadaviek a prostredia, kde bude klávesnica používaná.