Lepiace prvky

Používajú sa najmä ako ochranné, maskovacie, montážne a spojovacie prvky pre dočasné a permanentné použitie pre širokú škálu produktov v elektrotechnickom priemysle:

  • meracie, diagnostické a testovacie prístroje,
  • audiotechniku, telekomunikačné zariadenia,
  • senzorovú techniku, čítačky čiarových kódov,
  • elektroakustické výrobky,
  • identifikačné, monitorovacie a zabezpečovacie systémy,
  • regulačné a kalibračné systémy,
  • napájecie a záložné zdroje.