Tesnenia

Používajú sa pre tlmenie vibrácií, zvukové izolácie, výplňové a tepelno-izolačné materiály pre širokú škálu produktov v elektrotechnickom priemysle:

  • meracie, diagnostické a testovacie prístroje,
  • audiotechniku, telekomunikačné zariadenia,
  • senzorovú techniku, čítačky čiarových kódov,
  • elektroakustické výrobky,
  • identifikačné, monitorovacie a zabezpečovacie systémy,
  • regulačné a kalibračné systémy,
  • napájecie a záložné zdroje a pod.

Materiály môžu byť penové, filcové, silikónové, gumené alebo rôzne kombinované s otvorenými alebo uzavretými bunkami. Kombináciou materiálov je možné dosiahnuť unikátne vlastnosti podľa potreby a požiadavky zákazníka.