Etikety

Používajú sa ako typové a označovacie etikety, výstražné značenie, reklamné samolepky, expedičné a prepravné nálepky pre širokú škálu produktov v elektrotechnickom priemysle:

  • meracie, diagnostické a testovacie prístroje,
  • senzorovú techniku, čítačky čiarových kódov,
  • regulačné a kalibračné systémy,
  • telekomunikačné zariadenia,
  • elektroakustické výrobky,
  • riadiace a zabezpečovacie systémy, monitorovacie systémy,
  • napájecie zdroje, generátory a konvertory a pod.