Digitálna tlač

Laserová produkčná tlač - čiernobiela a farebná tlač je používaná najmä pre papierové materiály, ale aj samolepiace papierové, polyetylénové a polyesterové materiály do formátu A3+.

Integrálnou súčasťou je možnosť väzby V1 a V3. Podľa potreby môžu byť realizované rôzne druhy skladania. Oproti klasickým technológiám sú výhodou nízke ceny už pri malých množstvách.

Táto technológia je prioritne určená pre tlač manuálov, brožúr, katalógov a letákov. Doplnkovo je možné tlačiť etikety.