Plastové štítky visačky

Používajú sa ako bezpečnostné a prepravné tabuľky, visačky, expedičné štítky a pod. pre širokú škálu produktov strojárského priemyslu:

  • obrábacie stroje,
  • gastronomické a obchodné zariadenia,
  • domáce spotrebiče - biela a čierna technika,
  • detekčné systémy,
  • stavebné prvky,
  • zdvíhacie a maipulačné zariadenia,
  • zdravotnícke, fitnessové a športové prístroje,
  • stavebnú techniku, skladovacie systémy a pod.