Izolácie

Používajú sa ako izolácie proti vonkajším vplyvom (vode, vlhkosti a prachu), ako elektrické izolácie, membránové izolácie pre selektívnu priepustnosť médií a pod.

Ich využitie je možné pre širokú škálu produktov v elektrotechnickom priemysle:

  • meracie, diagnostické a testovacie prístroje,
  • audiotechniku,
  • telekomunikačné zariadenia,
  • senzorovú techniku, čítačky čiarových kódov,
  • elektroakustické výrobky,
  • identifikačné a zabezpečovacie systémy,
  • regulačné a kalibračné systémy,
  • napájacie a záložné zdroje a pod.