Etikety a nálepky

Neodmysliteľnou súčasťou značenia a distribúcie v každom odvetví sú rôzne druhy etikiet.

Slúžia ako nosič informácií o výrobku, jeho názve, zložení a vlastnostiach produktov. Zároveň plnia reklamnú funkciu, keďže sa tým prezentuje značka produktu, resp. výrobcu.

K dispozícii je široká škála materiálov, ktoré umožňujú výber vhodného variantu pre potreby a požiadavky zákazníka.

Materiál - papier, PVC, polyester, polypropylén. Lepiace vrstvy - nízkonapäťové plasty, drsné povrchy, odlepiteľné lepidlá.

Technológie tlače - sieťotlač, UV digitálna tlač, termotransfer, rôzne typy digitálnej tlače.

Iné vlastnosti - trvanlivosť, priehľadnosť, chemická a tepelná odolnosť, pružnosť, atď.

Medzi špeciálne typy sa dajú zaradiť samolepky - kovové, textilné, reflexné, s čiarovým, resp. QR kódom, plombovacie, UL certifikované.