Osádzanie

Pre jednoduchú montáž a kompletizáciu je k dispozícii osadenie panelov lisovacími prvkami - skrutkami, maticami, pinmi, čapmi a stĺpikmi (z nereze a hliníka) v prevedení pre rôzne hlavy skrutiek - zapustené, skryté.

Tieto prvky môžu byť osadzované tak, aby z pohľadovej strany nebolo vidieť žiadne narušenie vizuálneho vzhľadu panelu.

Výhodami sú mimoriadna odolnosť, vysoká presnosť a použiteľnosť aj pre panely s povrchovou úpravou.