Kovové štítky

Používajú sa ako typové a identifikačné štítky, kontrolné schémy, číselníky a stupnice, ovládacie panely, výstražné značenie, káblové a reklamné štítky v oblasti automotive:

  • ovládacie prvky stavebných strojov,
  • vrtné a banské stroje,
  • vysokozdvižné a prívesné vozíky,
  • prístrojové dosky,
  • kryty ukazovateľov,
  • stupnice tachometrov,
  • nápravy, prevodovky, motory a pod.