Fóliové štítky

Používajú sa ako grafické vrstvy čelných panelov, dotykových, kapacitných a membránových klávesníc, prípadne ako odolná verzia samolepiek pre širokú škálu produktov strojárenskeho priemyslu:

  • obrábacie stroje,
  • tlačiarenske stroje,
  • domáce spotrebiče - biela a čierna technika,
  • zváracie a rezacie zariadenia,
  • úpravne vôd,
  • čerpadlá,
  • kompresory,
  • gastronomické a obchodné zariadenia,
  • zdravotnícke, fitnessové a športové prístroje,
  • stavebnú techniku, dverové systémy, atď.