Fóliové štítky

Používajú sa ako grafické vrstvy čelných panelov, dotykových, kapacitných a membránových klávesníc, prípadne ako odolná verzia samolepiek pre širokú škálu produktov v elektrotechnickom priemysle:

  • meracie, diagnostické a testovacie prístroje,
  • senzorovú techniku, čítačky čiarových kódov,
  • regulačné a kalibračné systémy,
  • telekomunikačné zariadenia,
  • elektroakustické výrobky,
  • riadiace a zabezpečovacie systémy,
  • napájacie zdroje, generátory a konvertory a pod.