Fóliové klávesnice

Používajú sa ako spínacie prvky pre širokú škálu produktov strojárenskeho priemyslu - obrábacie stroje, domáce spotrebiče, zdravotnícke zariadenia, čističky odpadových vôd, váhy a pod.

Servisným organizáciám ponúkame možnosť výroby náhradných klávesníc, opravu existujúcich klávesníc, resp. náhrady spínacích vrstiev.

Môžu byť dodávané v kombinácii s integrovaným krytom displeja (sklo, plexisklo, polykarbonát a pod.), s nosnými panelmi, tesnením podľa požiadavky alebo inak kompletizované pre jednoduchú montáž.